REGULAMIN CZYTELNI

Regulamin czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie

 

§ 1 Prawo korzystania

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik jest zobowiązany okazać bibliotekarzowi dokument tożsamości.
 5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu czytelni.

 

§ 2 Zasady korzystania

 1. W czytelni korzystać można z książek i czasopism tylko na miejscu.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.
 5. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz ich ładowania.
 6. W czytelni można korzystać z własnego laptopa zasilanego własną baterią.
 7. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz napojów.

 

§ 3 Życzenia i zażalenia

 1. Życzenia i zażalenia należy zgłaszać u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 4 Przepisy końcowe

 1. Korzystający z czytelni książek i czasopism zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może utracić prawo do korzystania z czytelni.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.
 4. Traci moc Regulamin czytelni z dnia 02.01.2012 r.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.