sobota, 05 grudnia 2020

Łebski UTW gospodarzem ogólnopolskiej konferencji

Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku był w dniach 24-25 sierpnia br. gospodarzem ogólnopolskiej konferencji, na której ogłoszona została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ważna dla polityki senioralnej Państwa decyzja Rządu RP oraz podpisana została deklaracja zawierające wnioski i rekomendacje dla rozwoju aktywności osób starszych oraz tworzenia polityki senioralnej w Polsce.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sejmu, Senatu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z ministrem Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem na czele, Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz regionalnych, administracji samorządowej, słuchaczy UTW z całej Polski oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze aktywności osób starszych.
Pomysł organizacji konferencji w Łebie - za co serdecznie dziękujemy - zawdzięczamy łebskiemu Senatorowi RP Kazimierzowi Kleinie.
Dziękujemy również bardzo serdecznie dr Marzenie Brezie z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Radcy Ministra, która odpowiadała za konferencję z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

"Minister Władysław Kosiniak Kamysz i łebscy słuchacze UTW"

W dniach 24-25 sierpnia obradowała w Łebie ogólnopolska konferencja poświęcona zagadnieniom Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Organizatorami spotkania byli Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Na spotkanie poświęcone perspektywom rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych przyjechali przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z całej Polski. Obrady otworzył panel pt. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH A . DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI UTW W POLSCE. Moderatorem była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk. W dyskusji wzięli udział między innymi poseł na Sejm RP Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz Monika Szelągiewicz, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Głos w dyskusji zabierała również Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskie go Porozumienia UTW , Ludwika Sikorska z Gdańskiej Rady ds. Seniorów, dr Lidia Maria Jedlińska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Akademii plus 50 oraz Stanisław Drzażdżewski z MEN.

Wieczorną część spotkania moderował red. Leszek Szmidtke z Radia Gdańsk. Dyskusję zagaił Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński. Następnie głos zabrał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Duże zainteresowania słuchaczy wzbudziła wypowiedź Senatora RP prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od spotkania z prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, prof. dr hab. Ewą Kozdroń. Pani profesor poznała seniorów z podstawami treningów z kijkami. Następnie uczestnicy konferencji pod bacznym okiem prezesa
Polskiej Federacji Nordic Walking Olgierda Bojko rozpoczęli na dziedzińcu szkolnym intensywne ćwiczenia. Po ruchu na świeżym powietrzu kontynuowano obrady. Moderatorem porannego
panelu dyskusyjnego pt. ZMIANA DEMOGRAFICZNA , WYZWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE była dr Jolanta Perek-Białas ze Szkoły Głównej Handlowej. W dyskusji głos zabierali i między innymi Mieczysław Augustyn, Senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, prof. dr hab. inż. Kazimierz Burzyński, rektor UTW w Łebie oraz Katarzyna Woźniak, dyrektor Słowińskiego Park u Narodowego.
Konferencję zamknął łebski Senator RP Kazimierz Kleina.
Dwudniowe spotkanie zakończyło się podpisaniem następującej Deklaracji:
Konferencja została zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 i Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji, reprezentujący środowisko Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, jednostek samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu RP, administracji centralnej, przyjmują następujące wnioski i rekomendacje. Dla rozwoju aktywności osób starszych oraz tworzenia polityki senioralnej w Polsce potrzeba jest trwałych działań obejmujących:

  • Rozwój partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz tworzenia polityki dla osób starszych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
  • Współpracę międzysektorową, która pozwala na rozwój społeczności lokalnych oraz jest kluczowym elementem integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.
  • Tworzenie silver economy, która pozwoli na zaangażowanie zasobów wynikających ze starzenia- tworzenie usług i produktów dla osób starszych, jako rosnącej grupy konsumentów w Polsce.
  • Zagospodarowanie potencjału infrastruktury społecznej, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich, która przyczyni się do upowszechnienie dostępu do ośrodków edukacyjno-kulturalnych osobom starszym
  • Edukację i integracją społeczną, która przyczynia się do utrzymania aktywności po zakończeniu pracy zawodowej i pozwala na rozwój nowych umiejętności oraz sprzyja budowaniu sieci wsparcia wśród pokolenia seniorów.

Uczestnicy deklarują, iż ogłoszony na konferencji w Łebie Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2012 r.), jest kluczowym elementem działań, które mogą stanowić podstawę do działań
długofalowych, kompleksowych kierowanych do seniorów.
Łeba, 25 sierpnia 2012 r.

Relację z konferencji napisał Miłosz Sałaciński z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

Godziny otwarcia

poniedziałek 8 - 19
wtorek 8 - 19
środa 8 - 19
czwartek 8 - 19
piątek 8 - 19
sobota 10.00 - 14.00

Kontakt

siedziba:
ul. 11 Listopada 5a [mapa]
84-360 Łeba
tel. 59 866 17 23
kom. 690 623 193
NIP: 8411338650
Napisz do nas e-mail

 

 

Edukacja regionalna

plakat zajecia edukacyjne

Mapa łebian

lebianie

Przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). więcej

 

Ochrona danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Łebie pełni Pani Anna Cykman.
Kontakt e-mail: anka.cykman@gmail.com

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa Program Rozwoju Czytelnictwa Instytut Książki Academica